Tuinieren en landschapsarchitectuur is geen exacte wetenschap en wordt beïnvloed door vele variabelen waar niemand invloed op heeft, zoals, maar niet beperkt tot, het weer, de bodemgesteldheid, de locatie en nog veel meer.
Bij het samenstellen en onderhouden van deze site is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze website wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.
Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Alle eventueel genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van type/zetfouten.